slepá cesta....keď to zistil, vrátil sa späť

slepá cesta....keď to zistil, vrátil sa späť