z jarnej palety, rozliali sa farby jari, keď maľovala v parku

z jarnej palety, rozliali sa farby jari, keď maľovala v parku