odkvitanie..snežía lupienky do trávy...

odkvitanie..snežía lupienky do trávy...