princíp neurčitosti..niečo ako vlnová funkcia cyklistu

princíp neurčitosti..niečo ako vlnová funkcia cyklistu