vstupná kontrola...neprešla sieťou na bráne do Hvezdárne

vstupná kontrola...neprešla sieťou na bráne do Hvezdárne