ticho nad vodou sa jej rozsvecovali krídla

ticho nad vodou sa jej rozsvecovali krídla