na kyvadle smrti...nakoniec sa vyslobodil

na kyvadle smrti...nakoniec sa vyslobodil