FOTOFEST 2013

01.12.2013 14:02

Foto Namiesto diamantov 1, a podobná 2. boli vybrané v súťaži vedeckej foto FOTOFEST MFF UK v Prahe na výstavu, otvorenie 28.11.2013.

Táto bola zároveň na titulke kalendára a víťazná v kategórii Rozšírené smysly a obraz přírodních jevu. 

Ďakujem porote, je to veľmi potešujúce a motivujúce, a cena ma dojala.