ocenenia

25.11.2016 14:02

Pár mojich stôp vo svete

 

2009 – Medzinárodný rok astronómie, Vesmír - dobrodružstvo objavov (1. cena za reportáž)

2010 – medzinárodná fotosúťaž Svieťme si na cestu...nie na hviezdy (1. cena)

2013 – čestné uznanie AMFO, –čitateľská súťaž Pravda (ocenenie, publikovanie

FOTOFEST Praha (1. cena v kategórii Rozšírené smysly a obraz přírodních jevů), oficiálny kalendár (titulka)

     2014 – medzinárodná fotosúťaž s výstavou Art and Science (1. a 2. cena), Univerzita v Iasi (Rumunsko),  fotografia v časopise National Geog. France

     fotografia Frosted Globe vydaná na University of Toronto a European Union Satellite Centre (Madrid)

   2015 – finalista medzinárodnej súťaže SPIE (International society for optics and photonics) organizovanej pri príležitosti Medzinárodného roku  svetla   (OSN), publikovanie v časopise SPIE.

– publikovanie v časopise The Physics Teacher (USA), obálka, vizualizácia fyziky, fotografia v kalendári      MFF UK Praha.

 2016 – nominácia za Slovensko v európskej vedeckej fotografie Commons :European Science Photo Competition 2016, 2. miesto v general category ( Frosted Globe), medzinárodná fotosúťaž s výstavou Art,and Science 2016 ( 2. cena ( Dream of Life)),  Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca , Romania

2017 - foto na ročnej putovnej výstave Images for Science v Spojenom královstve (zamrznutá bublina -Levitácia) September /jul 2018

rps-science.org/events/International-Images-for-Science/

2017 - 2. miesto v súťaži SPIE USA k Medzinárodnému dňu svetla IDL 2018, Paríž UNESCO.

spie.org/about-spie/international-day-of-light/spie-idl-photo-contest?SSO=1

spie.org/about-spie/international-day-of-light/spie-idl-photo-contest?SSO=1#swipebox

2018 Art and Science, Heraklion, Greece, 2. cena

2019 Pohlednice z mého vesmíru, kat, Orig. pohled na vesmír 3.cena

2019 Foto roka 2018 (3. cena Wikimédia)

commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Picture_of_the_Year

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------